Yağ Transferi

ADSC (Adipose Derived Stemcells)

Kök Hücre Destekli Yağ Transferi!

Canlı vücudundaki tüm hücrelere dönüşebilen ve kendini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kökeni anlamında kök hücreler adı verilmiştir. Erişkin bir kişinin tüm dokularında, o dokunun bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak için doku hücrelerinin küçük bir yüzdesi kadar erişkin bir kök hücresi bulunur. Bunların görevi, yaralanma, hastalık ve diğer nedenlerle oluşabilecek doku hasarı ve ya kaybını telafi etmektir. Kök hücreler sağladıkları büyüme faktörleriyle yeni damarlanma oluştururlar. Yağ dokusu kök hücreleri hem dolgu görevi görür hem de hızla çoğalarak, hangi doku eksikse ona dönüşür. Kas hücrelerinin arasına düşenler kas hücrelerini yenilerler. Daha yukarıdakiler, yağ dokuya karışanlar yağ dokuyu, derinin içine gelenler deriyi yeniler. Biz buradan yola çıkarak, yağ dokusunun transfer sonrası yaşayabilirliğini kaybetmesini ve hacmindeki azalmayı önlemek için kök hücre kullanılmasını başlattık!

Kök hücre destekli yağ transferi nedir?

Kök hücrelerinin, nakil edildikleri dokuda canlılığı arttırdığı artık dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. Kök hücreler bunu, birkaç yolla sağlıyorlar. Hem sentezledikleri bazı büyüme faktörleriyle direkt etki göstererek, hem de damarlandırmayı arttırarak dolaylı yoldan nakil edildikleri dokuyu, dolaşımını arttırıyorlar. Aynı zamanda kök hücreler, nakil edildikleri dokunun karakterini taşıyan hücrelere de dönüşüyorlar. Yani yağ dokusu ile birlikte nakil edildiğinde olgun yağ hücrelerine dönüşebilme potansiyeline mevcuttur. İşte, kök hücrelerin bu etkilerinden faydalanarak yağ dokusunun enjeksiyon sonrası yaşayabilirliği ve kalıcılığı arttırılmış olur.

Bu yöntemin avantajları:

1- Kesi olmaması, sadece iğneler kullanarak yapılabilmesi. 2- Enjeksiyon çok küçük noktalardan yapıldığından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz oluşmaması. 3- Yağ fazlalığı ve meme küçüklüğü problemlerinin aynı anda çözülmesi. 4- Transfer edilen dokunun %80-%90?nın hayat boyu kalıcı olması. 5- Kök hücreli yağ transferinin bir kere yapılması ve normal yağ transferi aksine belirli aralıklarla tekrarlanma gereksinimi olmaması.

Kök hücre destekli yağ transferi vücudumuzun hangi bölgelerine uygulanabilir?

Yüzün genç ve dinç görünümünü asıl ve en erken nedeni, dolgunluğu sağlayan yağ yastıklarının erimesi ve yüzün bir anda sönmesidir. Yüz ve vücudun çeşitli yerlerinde, yaşlılığa bağlı kayıpları düzeltmek, hacim arttırmak ve dolgunluk sağlamak için kullanabilecek yöntemlerden en doğal ve sağlıklı olanı kök hücre destekli yağ ve doku enjeksiyonlarıdır. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, göğüs, kalça ve bacaklardaki çökük alanlar bu uygulamanın yapıldığı yerlere örnek gösterilebilir.

Operasyonun herhangi bir yan etkisi mevcut mu?

Yağ enjeksiyonu bilinenin aksine, doğru teknikler kullanılarak yaşayabilirliği arttırdığında vücudumuz için en uygun dolgu maddesidir. Nitekim, kök hücre destekli yağ enjeksiyonu, günümüze kadar yapılan çalışmalar içerisinde yağ hücrelerinin yaşayabilirliğinin arttırılması yönünden devrim niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kendi yağ hücrelerimiz olması herhangi bir alerjik yan etki riskini ortadan kaldırıyor.

SONUÇ!

İnsanoğlu tarih boyunca gençleşme peşinde olmuştur. Ancak gençleşmenin sırrı gençlik pınarın ya da bir iksirde aranmıştır. Büyük İskender?in bile Hindistan seferinde böyle bir iksiri aradığı söylenir.
Bu sır insanın yağ dokusunda bol miktarda bulunan kök hücrelerde saklı görünüyor!

Bilgi! Sayfamızda bulunan tüm bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir danışan üzerinde etkili olacağı anlamına gelmemektedir.